آموزش سیسکو

آموزش ریست کردن رمزهای سوئیچ یا روتر سیسکو

همانطور که میدانید مودم و سوئیچهای سیسکو این قابلیت را دارند که برای ورود به تنظیات دستگاه هنگام ورود از کاربر رمز بخواهند. ممکن است شما رمزی را گذاشته باشید و آنرا فراموش کرده باشید و یا اینکه به شرکتی جهت تکمیل کار مراجعه میکنید و آنها دسترسی به فردی که رمز برروی دستگاه گذاشته است را ندارند.

خیالتان راحت باشد نیازی نیست که کل تنظیمات دستگاه را ریست کنید. در این مقاله قصد داریم روشی را به شما دوستان گرامی آموزش دهیم که بتوانید رمز ورود و تنظیمات دیوایس سیسکو را ریست کنید.


برای این فرآیند نیاز به دسترسی فیزیکی به دیوایس مورد نظر است.

۱) ابتدا از طریق کابل به کنسول دستگاه متصل شده و دستگاه را روشن و خاموش میکنیم.

۲) هنگام بوت شدن سیستم عامل دیوایس دکمه Break را از روی کیبورد نگه میداریم تا وارد محیط ROMmon شویم.

۳) در قسمت rommon 1> دستور confreg 0x2142 را وارد میکنیم تا دستگاه از روی حافظه Flash بوت شود.

۴) در قسمت rommon 2> دستور reset را وارد می کنیم. با این دستور دیوایس ریبوت میشود اما هنگام بالا آمدن تنظیمات ذخیره شده را در نظر نمیگیرد و محیط خام اولیه را به ما نشان میدهد.

۵) پس از بالا امدن سیستم عامل دستور Enable را وارد میکنیم. خواهید دید که بدون پرسیدن رمز، وارد محیط تنظیمات شده ایم.

۶) دستور copy startup-config running-config را وارد میکنیم بدین طریق تنظیات ذخیره شده به تنظیمات در حال اجرا اضافه میگردد.

۷) حال با وارد کردن دستور Show Running-Config میتوانید تمامی تنظیمات دستگاه را مشاهده کنید و اگر رمزهای ست شده به صورت Clear Text باشند و رمزنگاری نشده باشند میتوانید همینجا رمز را ببینید اما اگر رمزنگاری شده باشند باید رمز جدید تعریف کنید.

۸) دستور Enable Secret RADINPARS را وارد میکنیم و با این کار رمز RADINPARS روی دستگاه ما ست میشود.

۹) حالا دوباره دستور Config-register 0x2102 را وارد میکنیم تا دستگاه دوباره از حافظه ذخیره شده بوت شود.

۱۰) سپس دستور Copy running-config startup-config را وارد میکنیم تا تغییرات اعمال شده در حافظه موقت و اجرایی به حافظه دائمی منتقل گردیده و ذخیره شوند.

۱۱) دستگاه را ریستارت می‌کنیم و با رمزهای جدید وارد می‌شویم.

در قسمت زیر نمونه فرآیند انجام شده را از ابتدا تا انتها مشاهده میکنید:

Router>enable

Password:

Password:

Password:

% Bad secrets

Router>show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS ™ C2600 Software (C2600-IS-M), Version 12.0(7)T, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 07-Dec-99 02:21 by phanguye

Image text-base: 0x80008088, data-base: 0x80C524F8

ROM: System Bootstrap, Version 11.3(2)XA4, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Router uptime is 3 minutes

System returned to ROM by abort at PC 0x802D0B60

System image file is “flash:c2600-is-mz.120-7.T”

cisco 2611 (MPC860) processor (revision 0x202) with 26624K/6144K bytes of memory.

Processor board ID JAB031202NK (3878188963)

M860 processor: part number 0, mask 49

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

Basic Rate ISDN software, Version 1.1.

۲ Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

۲ Serial(sync/async) network interface(s)

۱ ISDN Basic Rate interface(s)

۳۲K bytes of non-volatile configuration memory.

۸۱۹۲K bytes of processor board System flash partition 1 (Read/Write)

۸۱۹۲K bytes of processor board System flash partition 2 (Read/Write)

Configuration register is 0x2102

Router>

!— The router was just powercycled, and during bootup a

!— break sequence was sent to the router.

!

*** System received an abort due to Break Key ***

signal= 0x3, code= 0x500, context= 0x813ac158

PC = 0x802d0b60, Vector = 0x500, SP = 0x80006030

rommon 1 > confreg 0x2142

You must reset or power cycle for new config to take effect

rommon 2 > reset

System Bootstrap, Version 11.3(2)XA4, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1999 by cisco Systems, Inc.

TAC:Home:SW:IOS:Specials for info

C2600 platform with 32768 Kbytes of main memory

program load complete, entry point: 0x80008000, size: 0x6fdb4c

Self decompressing the image : ###############################

##############################################################

##############################################################

##############################################################

############################### [OK]

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software – Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

cisco Systems, Inc.

۱۷۰ West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS ™ C2600 Software (C2600-IS-M), Version 12.0(7)T, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 07-Dec-99 02:21 by phanguye

Image text-base: 0x80008088, data-base: 0x80C524F8

cisco 2611 (MPC860) processor (revision 0x202) with 26624K/6144K bytes of memory.

Processor board ID JAB031202NK (3878188963)

M860 processor: part number 0, mask 49

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

Basic Rate ISDN software, Version 1.1.

۲ Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

۲ Serial(sync/async) network interface(s)

۱ ISDN Basic Rate interface(s)

۳۲K bytes of non-volatile configuration memory.

۸۱۹۲K bytes of processor board System flash partition 1 (Read/Write)

۸۱۹۲K bytes of processor board System flash partition 2 (Read/Write)

— System Configuration Dialog —

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: n

Press RETURN to get started!

۰۰:۰۰:۱۹: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0/0, changed state to up

۰۰:۰۰:۱۹: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/0, changed state to up

۰۰:۰۰:۱۹: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/1, changed state to up

۰۰:۰۰:۱۹: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0, changed state to down

۰۰:۰۰:۱۹: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/1, changed state to down

۰۰:۰۰:۲۰: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI0/0,

changed state to down

۰۰:۰۰:۲۰: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/0,

changed state to up

Router>

۰۰:۰۰:۲۰: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/1,

changed state to up

۰۰:۰۰:۲۰: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0,

changed state to down

۰۰:۰۰:۲۰: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1,

changed state to down

۰۰:۰۰:۵۰: %SYS-5-RESTART: System restarted —

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS ™ C2600 Software (C2600-IS-M), Version 12.0(7)T, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 07-Dec-99 02:21 by phanguye

۰۰:۰۰:۵۰: %LINK-5-CHANGED: Interface BRI0/0,

changed state to administratively down

۰۰:۰۰:۵۲: %LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet0/0,

changed state to administratively down

۰۰:۰۰:۵۲: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0,

changed state to administratively down

۰۰:۰۰:۵۲: %LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet0/1,

changed state to administratively down

۰۰:۰۰:۵۲: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1,

changed state to administratively down

۰۰:۰۰:۵۳: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/0,

changed state to down

۰۰:۰۰:۵۳: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/1,

changed state to down

Router>

Router>enable

Router#copy startup-config running-config

Destination filename [running-config]?

۱۳۲۴ bytes copied in 2.35 secs (662 bytes/sec)

Router#

۰۰:۰۱:۲۴: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI0/0:1,

changed state to down

۰۰:۰۱:۲۴: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI0/0:2,

changed state to down

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#enable secret RADINPARS

Router(config)#^Z

۰۰:۰۱:۵۴: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#show ip interface brief

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol

Ethernet0/0 10.200.40.37 YES TFTP administratively down down

Serial0/0 unassigned YES TFTP administratively down down

BRI0/0 193.251.121.157 YES unset administratively down down

BRI0/0:1 unassigned YES unset administratively down down

BRI0/0:2 unassigned YES unset administratively down down

Ethernet0/1 unassigned YES TFTP administratively down down

Serial0/1 unassigned YES TFTP administratively down down

Loopback0 193.251.121.157 YES TFTP up up

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#interface Ethernet0/0

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#

۰۰:۰۲:۱۴: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/0, changed state to up

۰۰:۰۲:۱۵: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/0,

changed state to up

Router(config-if)#interface BRI0/0

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#

۰۰:۰۲:۲۶: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0/0:1, changed state to down

۰۰:۰۲:۲۶: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0/0:2, changed state to down

۰۰:۰۲:۲۶: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0/0, changed state to up

۰۰:۰۲:۱۱۵۹۶۴۱۱۶۹۹۱: %ISDN-6-LAYER2UP: Layer 2 for Interface BR0/0,

TEI 68 changed to up

Router(config-if)#^Z

Router#

۰۰:۰۲:۳۵: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration…

[OK]

Router#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS ™ C2600 Software (C2600-IS-M), Version 12.0(7)T, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 07-Dec-99 02:21 by phanguye

Image text-base: 0x80008088, data-base: 0x80C524F8

ROM: System Bootstrap, Version 11.3(2)XA4, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Router uptime is 3 minutes

System returned to ROM by abort at PC 0x802D0B60

System image file is “flash:c2600-is-mz.120-7.T”

cisco 2611 (MPC860) processor (revision 0x202)

with 26624K/6144K bytes of memory.

Processor board ID JAB031202NK (3878188963)

M860 processor: part number 0, mask 49

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

Basic Rate ISDN software, Version 1.1.

۲ Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

۲ Serial(sync/async) network interface(s)

۱ ISDN Basic Rate interface(s)

۳۲K bytes of non-volatile configuration memory.

۸۱۹۲K bytes of processor board System flash partition 1 (Read/Write)

۸۱۹۲K bytes of processor board System flash partition 2 (Read/Write)

Configuration register is 0x2142

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#config-register 0x2102

Router(config)#^Z

۰۰:۰۳:۲۰: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS ™ C2600 Software (C2600-IS-M), Version 12.0(7)T, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 07-Dec-99 02:21 by phanguye

Image text-base: 0x80008088, data-base: 0x80C524F8

ROM: System Bootstrap, Version 11.3(2)XA4, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Router uptime is 3 minutes

System returned to ROM by abort at PC 0x802D0B60

System image file is “flash:c2600-is-mz.120-7.T”

cisco 2611 (MPC860) processor (revision 0x202)

with 26624K/6144K bytes of memory.

Processor board ID JAB031202NK (3878188963)

M860 processor: part number 0, mask 49

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

Basic Rate ISDN software, Version 1.1.

۲ Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

۲ Serial(sync/async) network interface(s)

۱ ISDN Basic Rate interface(s)

۳۲K bytes of non-volatile configuration memory.

۸۱۹۲K bytes of processor board System flash partition 1 (Read/Write)

۸۱۹۲K bytes of processor board System flash partition 2 (Read/Write)

Configuration register is 0x2142 (will be 0x2102 at next reload)

Router#


مشاوره تخصصی شبکه
راه‌اندازی شبکه
پشتیبانی شبکه

رادین پارس

ما استفاده از کامپيوتر و اينترنت و راحت تر شدن کارها توسط آن را حق تمام مردم ميدانيم و براين باوريم که روزی می‌رسد که برای شهروند کارآمد استفاده از کامپيوتر و اينترنت همان قدر ضرورت میيابد که توانایی خواندن و نوشتن اهمیت دارد، وبرآنيم تا با تحقيق و پياده سازی راه حل‌های عملی برای استفاده از کامپيوتر و اينترنت در کارهای مختلف بهترين کيفيت را به مشتريان خود ارائه نماييم.

بیشتر بدانید

اطلاعات تماس

تلفن: 88676667
فکس: 88676668
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
تلگرام: RadinParsNetwork
اینستاگرام: RadinPars.IR