مشتریان ما

بخشی از پروژه‌های اجرا شده و در حال اجرا:

 • + -

  شرکت چاپ و نشر بازرگانی (ورزات صنعت، معدن، تجارت)

  نام مشتری:

  شرکت چاپ و نشر بازرگانی
  (ورزات صنعت، معدن، تجارت)

   وب سایت:

  نام نماینده:

  .

   شماره تماس:

  ۰۲۱-*****

  نوع قرارداد:

  اجرا و پشتیبانی شبکه

   تاریخ قرارداد:

  مهر ۹۵

  شرح خدمات :

  * Installing active Directory 2012
  * Installing Exchange 2013
  * Upgrading HP Server DL380G8 Firmware And ESXi From 5.5 to 6 update 3
  * Creating VM & Configuring ESXi
  * Symantec Backup Exec 2015
  * GFI Web Monitor 2012 Install & Configuration
  * MikroTik RB2011 Configuration
  * MikroTik RB951UI2HnD Configuration
  * Site to Site VPN Between 2 Networks (Tehran and Karaj)
  * Internet Load Balancing
  * Users Internet Quota & Speed Limit

 • + -

  شرکت چای گوزل

  نام مشتری:

  شرکت چای گوزل

   وب سایت:

  نام نماینده:

  .

   شماره تماس:

  ۰۲۱-*****

  نوع قرارداد:

  اجرای پسیو شبکه

   تاریخ قرارداد:

  شهریور ۹۵

  شرح خدمات :

  * تامین تجهیزات پسیو شبکه (شامل کابل، پریز شبکه، ترانک، رک، پچ پنل و …)
  * کابل کشی شبکه ساختمان بالغ بر ۱۰۰۰ متر
  * کابل کشی تلفن بالغ بر ۵۰۰ متر
  * نصب بالغ بر ۴۰ نود شبکه
  * ترانکینگ بالغ بر ۱۰۰ متر
  * آرایش رک
  * نصب پچ پنل

 • + -

  شرکت پترو پالایش کنگان

  نام مشتری:

  شرکت پترو پالایش کنگان

   وب سایت:

  نام نماینده:

  .

   شماره تماس:

  ۰۲۱-*****

  نوع قرارداد:

  اجرای پسیو شبکه

   تاریخ قرارداد:

  مرداد ۹۵

  شرح خدمات :

  * تامین تجهیزات پسیو شبکه (شامل کابل، پریز شبکه، ترانک، رک، پچ پنل و …)
  * کابل کشی شبکه ساختمان بالغ بر ۱۰۰۰۰ متر
  * کابل کشی برق بالغ بر ۵۰۰۰ متر
  * کابل کشی تلفن بالغ بر ۱۰۰۰ متر
  * کابل کشی فیبر نوری و تست فیوژن
  * نصب بالغ بر ۱۷۰ نود شبکه
  * ترانکینگ بالغ بر ۱۵۰ متر
  * آرایش رک
  * نصب پچ پنل

 • + -

  رستوران هانی پارسه

  نام مشتری:

  رستوران هانی پارسه

   وب سایت:

  نام نماینده:

  .

   شماره تماس:

  ۰۲۱-*****

  نوع قرارداد:

  اجرای پسیو شبکه

   تاریخ قرارداد:

  مرداد ۹۵

  شرح خدمات :

  * تامین تجهیزات پسیو شبکه (شامل کابل، پریز شبکه، ترانک، رک، پچ پنل و …)
  * کابل کشی شبکه ساختمان بالغ بر ۸۰۰ متر
  * نصب بالغ بر ۵۰ نود شبکه
  * ترانکینگ
  * آرایش رک
  * نصب پچ پنل

 • + -

  شهرداری شمشک

  نام مشتری:

  شهرداری شمشک

   وب سایت:

  نام نماینده:

  .

   شماره تماس:

  ۰۲۱-*****

  نوع قرارداد:

  اجرای پسیو شبکه

   تاریخ قرارداد:

  مرداد ۹۵

  شرح خدمات :

  * اصلاح ارتباطات شبکه
  * خرید نصب و راه اندازی آنتی ویروس Eset Endpoint Security

 • + -

  نمایندگی ASUS

  نام مشتری:

  نمایندگی ASUS

   وب سایت:

  نام نماینده:

  .

   شماره تماس:

  ۰۲۱-******

  نوع قرارداد:

  راه اندازی شبکه

   تاریخ قرارداد:

  تیر۹۵

  شرح خدمات :

  * Mikrotik Configuration
  * User Quata and Speed Limit
  * Hotspot for Users

 • + -

  شرکت توربین دار

  نام مشتری:

  شرکت توربین دار

   وب سایت:

  http://www.turbinedar.com

  نام نماینده:

  .

   شماره تماس:

  ۰۲۱ -******

  نوع قرارداد:

  اصلاح و راه اندازی شبکه

   تاریخ قرارداد:

  خرداد ۹۵

  شرح خدمات :

  * Installing active Directory 2012
  * Installing Exchange 2013
  * Moving Mailboxes From Kerio Connect o Exchange
  * Establish trust Between Tehran Exchange and factory Exchange
  * Mikrotik Firewall for 3 Branches
  * VPN Connection For 3 Branches
  * Users Spee Limit On MIkrotik
  * Publishing Exchange with 16 Different Domain Names
  * Piblishing Public DNS for 16 Different Domains

 • + -

  شرکت فرا طرح

  نام مشتری:

  شرکت فرا طرح

   وب سایت:

  http://www.imenpol.com

  نام نماینده:

  .

   شماره تماس:


  نوع قرارداد:

  اجرای پسیو شبکه

   تاریخ قرارداد:

  اسفند ۹۴

  شرح خدمات :

  * تامین تجهیزات پسیو شبکه (شامل کابل، پریز شبکه، ترانک، رک، پچ پنل و …)
  *کابل کشی شبکه ساختمان بالغ بر ۲۰۰۰ متر*
  * نصب بالغ بر ۸۰ نود شبکه
  * ترانکینگ
  * آرایش رک
  * نصب پچ پنل

 • + -

  شرکت ایمن پلیمر

  نام مشتری:

  شرکت ایمن پلیمر

   وب سایت:

  http://www.imenpol.com

  نام نماینده:

  .

   شماره تماس:

  نوع قرارداد:

  اصلاح راه اندازی و پشتیبانی شبکه

   تاریخ قرارداد:

  اسفند ۹۴

  شرح خدمات :

  * Rack installation
  * Cabling
  * HP Upgrade FrameWork & Virtualization With ESXi
  * Creating VM & Configuring ESXi
  * Modifying OU, Group, User, Setting Policy
  * File Server Installation, NTFS Permissions Settings
  * Backup server With Symantec Backup Exec
  * Mikrotik 950 Firewall Configuration and Publishing
  * Internet Sharing and limitation
  * Eset Update Server Installation

 • + -

  شرکت مبتکر رازی سلامت

  نام مشتری:

  شرکت مبتکر رازی سلامت

   وب سایت:

  http://razisalamat.com

  نام نماینده:

  .

   شماره تماس:

  ۰۲۱ -****

  نوع قرارداد:

  اصلاح راه اندازی و پشتیبانی شبکه

   تاریخ قرارداد:

  اسفند ۹۴

  شرح خدمات :

  * Reconfiguaring Network IP Range With DHCP
  * Installing DNS Server and Additional Domain Controller
  * Virtualizing Server With ESXi
  * Creating VM & Configuring ESXi
  * Modifying OU, Group, User, Setting Policy
  * File Server Correction, NTFS Permissions Settings, Home Folder
  * Backup server With Symantec Backup Exec
  * Mikrotik 2011 Firewall Configuration
  * Internet Sharing and limitation
  * Eset Update Server Installation
  * Connection With Other Branch By Mikrotik VPN

 • + -

  شرکت ژئوفیزیک نفت تهران

  نام مشتری:

  شرکت ژئوفیزیک نفت تهران

   وب سایت:

  http://www.oeoc.ir

  نام نماینده:

  .

   شماره تماس:

  ۰۲۱ –*****

  نوع قرارداد:

  اجرای پسیو شبکه

   تاریخ قرارداد:

  آبان ۹۴

  شرح خدمات :

  * کابل کشی شبکه ۲ طبقه ساختمان بالغ بر ۳۰۰۰ متر
  * نصب بالغ بر ۱۰۰ نود شبکه
  * کابل کشی فیبر نوری و تست فیوژن
  * ترانکینگ
  * آرایش رک
  * نصب پچ پنل

 • + -

  شرکت کهن چرم

  نام مشتری:

  شرکت کهن چرم

   وب سایت:

  http://www.kohancharm.com

  نام نماینده:

  .

   شماره تماس:

  ۰۲۱ –********

  نوع قرارداد:

  اصلاح شبکه (راه اندازی میکروتیک)

   تاریخ قرارداد:

  مهر۹۴

  شرح خدمات :

  * Mikrotik 750 firewall Configuration
  * Internet Sharing and limitation
  * Limited Website Access In specific Time
  * Users Speed Limit

 • + -

  شرکت آیسان

  نام مشتری:

  شرکت آیسان

   وب سایت:


  نام نماینده:

  .

   شماره تماس:

  ۰۲۱ –********

  نوع قرارداد:

  اصلاح شبکه (راه اندازی میکروتیک)

   تاریخ قرارداد:

  مهر۹۴

  شرح خدمات :

  * Mikrotik 750 firewall Configuration
  * Internet Sharing and limitation
  * Network VLaning and Security
  * Mikrotik Usermanager
  * Wireless Isolated Internet Access With Mikrotik Hotspot

 • + -

  شرکت بینا چشم

  نام مشتری:

  شرکت بینا چشم

   وب سایت:


  نام نماینده:

  .

   شماره تماس:

  ۰۲۱ –********

  نوع قرارداد:

  اجرا و اصلاح شبکه

   تاریخ قرارداد:

  مهر۹۴

  شرح خدمات :

  * ۲ PC Servers Virtualization With MS Hyper-V 2012R2
  * Installing MS Active Directory 2008R2
  * File Server Installation, NTFS Permissions Settings
  * Install Eset End Point Security Update Server
  * Creating Wireless Network with Mikrotik Access Point
  * Mikrotik Firewall Configuration and Publishing

 • + -

  شرکت فالیزان تصفیه

  نام مشتری:

  شرکت فالیزان تصفیه

   وب سایت:


  نام نماینده:

  .

   شماره تماس:

  ۰۲۱ –۲۲۹۱۴۹۷۲

  نوع قرارداد:

  اجرا و اصلاح شبکه

   تاریخ قرارداد:

  مهر۹۴

  شرح خدمات :

  * Virtualization PC Servers with MS Hyper-V
  * Creating VMs and Configuring
  * Installing MS Active Directory 2008R2
  * File Server Installation, NTFS Permissions Settings
  * Install and Configure Symantec Backup Exec 2015
  * Install and configure Veeam Backup for VM Backups
  * Creating Wireless Network with Mikrotik Access Point
  * MikroTik 951Uis2HnDConfiguration
  * Install Eset End Point Security Update Server

 • + -

  شرکت صنعت آزمون آرتا

  نام مشتری:

  صنعت آزمون آرتا

   وب سایت:

  http://www.ait-ndt.com

  نام نماینده:

  .

   شماره تماس:

  ۰۲۱ –۶۶۹۰۳۰۰۱

  نوع قرارداد:

  اجرا و اصلاح شبکه

   تاریخ قرارداد:

  شهریور۹۴

  شرح خدمات :

  * Upgrading HP ML110G7 Firmware to Latest Version 2015
  * Upgrading RAM and HDD with Raid Configuration
  * Repairing Server boot Problems
  * Virtualization Server HP ML110G7 with VmWare ESXi 6
  * Install & Configure Active Directory 2008R2
  * Creating OU, Group, User, Setting Policy
  * File Server Installation, NTFS Permissions Settings
  * MikroTik 951Uis 2hnD-IN Configuration
  * Install Eset End Point Security Update Server

 • + -

  شرکت اوشن

  نام مشتری:

  شرکت اوشن

   وب سایت:

  http://ocean-us.co.kr/

  نام نماینده:

  .

   شماره تماس:

  ۰۲۱ –********

  نوع قرارداد:

  اجرای پسیو شبکه

   تاریخ قرارداد:

  شهریور۹۴

  شرح خدمات :

  * ۲ MikroTik 951Uis 2hnD-IN Configuration
  * VPN Between 2 separate Networks
  * ۲ Wireless WorkGroup Network
  * Reconfigure NAS Storage

 • + -

  شرکت عملیات اکتشاف نفت

  نام مشتری:

  شرکت عملیات اکتشاف نفت

   وب سایت:

  http://www.oeoc.ir

  نام نماینده:

  .

   شماره تماس:

  ۰۲۱ –۶۶۹۵۱۴۶۱

  نوع قرارداد:

  اجرای پسیو شبکه

   تاریخ قرارداد:

  تیر ۹۴

  شرح خدمات :

  * تامین تجهیزات  پسیو شبکه، سوئیچ های سیکو
  * کابل کشی شبکه ۶ طبقه ساختمان بالغ بر ۱۲۰۰۰ متر
  * نصب بالغ بر ۵۰۰ نود شبکه
  * کابل کشی فیبر نوری و تست فیوژن
  * ترانکینگ
  * آرایش رک
  * نصب پچ پنل
 • + -

  شرکت نگین افق نیایش

  نام مشتری:

  شرکت نگین افق نیایش 

   وب سایت:

  http://nation-center.com

  نام نماینده:

  .

   شماره تماس:

  ۰۲۱ –۵۶۴۱۸۸۰۰

  نوع قرارداد:

  اجرای شبکه

   تاریخ قرارداد:

  خرداد ۹۴

  شرح خدمات :

  * Virtualization Server HP Dl380G8 with VmWare ESXi 6 and update patch 2
  * Upgrading HP DL380G8 Firmware to Latest Version 2015
  * Upgrading RAM and HDD with Raid Configuration
  * Creating VMs and Configuring ESXi
  * Optimizing MS Active Directory 2012R2
  * Modifying Ou, Groups, Users
  * Creating and Optimizing Group Policies
  * Creating DFS with Name Space and Replication for File Server
  * Set NTFS Permissions
  * Install and Configure Symantec Backup Exec 2015
  * Install and configure Veeam Backup 8 with Second Update for VM Backups
  * Configure Mikrotik 1100AHX2 as Firewall and Router
  * Configure Speed Limit for Different Groups of users
  * Redesign Network Topology
  * Configure 7 cisco Switches (VLan, Port Security, Telnet, …)
  * Create an Isolated Network for Wireless Users with Speed Limit
  * Creating Mesh Wireless with Mikrotik Access Points
  * Move Exchange 2013 Completely from Hyper-V to ESX newly created VM
  * Update MS Exchange 2013 to Cu8
  * Reconfigure and Optimization for Exchange Server 2013
  * Creating Certification Authority for Local Domain and Policies for users and computers
  * Get Public Certificates for Exchange Server
  * Publishing Resources to Web Like SharePoint, Exchange Webmail, Cameras, …
  * Optimizing Public DNS Server
  * Internet load Balancing and Failover
  * Creating Additional RODC AD Server for Other Site
  * Creating EOIP Tunnel from Internet Connections in addition to Intranet Point to Point Wireless Link for Failover
  * Install Ad Audit, PRTG Network Monitor, Solar winds For Network Monitoring
  * Install GFI End Point Security for IO Control
  * Creating Full Network Diagram and Documentation
  * Install Microsoft Lync Sever 2013 for VoIP Solution and Video Conferencing
  * Configure Cisco ASA Firewall For Security

 • + -

  شرکت Viera

  نام مشتری:

   شرکت Viera

   وب سایت:

  http://www.viera-co.com

  نام نماینده:

  .

   شماره تماس:

  ۰۲۱ –۸۸۸۷۵۵۵۰

  نوع قرارداد:

  اجرا و پشتیبانی شبکه

   تاریخ قرارداد:

  ۱۳۹۳/۰۶/۰۸

  شرح خدمات :

   * Server Virtualization
  * Mail-Server Migration
  * Physical Server to Virtual Conversion
  * Routing with MikroTik

 • + -

  شرکت دلوار افزار

  نام مشتری:

   شرکت دلوار افزار

   وب سایت:

  http://www.delvarafzargas.com

  نام نماینده:

   .

   شماره تماس:

  ۰۲۱ –۲۲۰۵۲۱۸۵

  نوع قرارداد:

  اجرا و پشتیبانی شبکه

   تاریخ قرارداد:

  ۱۳۹۳/۰۶/۱۰

  شرح خدمات :

   * Server Virtualization
  * Active Directory, DNS, DHCP, FileServer
  * Internet Sharing
  * Wireless Configuration

 • + -

  شرکت ایتال پارت

  نام مشتری:

  شرکت ایتال پارت

   وب سایت:

  http://www.irankomatsu.com

  نام نماینده:

   .

   شماره تماس:

  ۰۲۱ –۶۶۶۹۷۸۹۰

  نوع قرارداد:

  اجرا و پشتیبانی شبکه

   تاریخ قرارداد:

  ۱۳۹۳/۰۵/۱۰

  شرح خدمات :

  * Passive, Point to Point Wireless Link
  * Rack & Pach Panel Design & HP DL 380p G8
  * Server Virtualization with VMware ESXi 5.5
  * Install & Configure Active Directory 2008R2
  * Creating OU, Group, User, Setting Policy
  * File Server Installation, NTFS Permissions Settings
  * Active Directory Site & Services Between 6 Branch

 • + -

  شرکت نقش طاووس صبا

  نام مشتری:

   شرکت نقش طاووس صبا

   وب سایت:

  http://www.naghshtavous.com

  نام نماینده:

   .

   شماره تماس:

  ۰۲۱ –۸۸۵۴۴۴۴۰ 

  نوع قرارداد:

   اجرا و پشتیبانی شبکه

   تاریخ قرارداد:

  ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

  شرح خدمات :

   * Server HP DL380p Virtualization with VMware ESXi 5.5
  * Creating VM & Configuring VMware ESXi
  * Install & Configure Active Directory 2008R2
  * Creating OU, Group, User, Setting Policy
  * File Server Installation, NTFS Permissions Settings

 • + -

  شرکت رده بندی آسیا کیش

  نام مشتری:

   شرکت رده بندی آسیا کیش

   وب سایت:

  http://www.asiaclass.org

  نام نماینده:

   .

   شماره تماس:

   ۰۲۱ – ۸۴۳۹۷۰۰۰

  نوع قرارداد:

   اجرای شبکه و تامین تجهیزات

   تاریخ قرارداد:

  ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

  شرح خدمات :

   * Server HP DL380p Virtualization with VMware ESXi 5.1
  * MikroTik RB951UI & Configuration
  * Install & Configure Active Directory 2008R2
  * Creating OU, Group, User, Setting Policy
  * File Server Installation, NTFS Permissions Settings
  * WDS Installation & Configuration
  * FTP Publishing

 • + -

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران

  نام مشتری:

   اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران

   وب سایت:

  http://tehran.frw.org.ir

  نام نماینده:

   .

   شماره تماس:

  ۰۲۱ -۸۸۴۲۶۹۸۶

  نوع قرارداد:

   اجرای شبکه

   تاریخ قرارداد:

  ۱۳۹۳/۰۳/۲۵

  شرح خدمات :

   * نصب و راه اندازی Microsoft TMG 2010
  * نصب و راه اندازیBandwidth Splitter
 • + -

  سازمان بورس و اوراق بهادار

  نام مشتری:

  سازمان بورس و اوراق بهادار

   وب سایت:


  نام نماینده:

   .

   شماره تماس:

  ۰۲۱ –۶۳۷۵

  نوع قرارداد:

   اجرای شبکه و تامین تجهیزات

   تاریخ قرارداد:

  ۱۳۹۳/۰۳/۱۰

  شرح خدمات :

   * نصب و راه اندازی سیستم Wireless با قابلیت Roaming
 • + -

  شرکت آریا تجهیز آپادانا

  نام مشتری:

  شرکت آریا تجهیز آپادانا

   وب سایت:

  http://www.ariatajhiz.com

  نام نماینده:

   .

   شماره تماس:

  ۰۲۱ –۲۲۷۹۲۰۳۲

  نوع قرارداد:

  اجرا و پشتیبانی شبکه

   تاریخ قرارداد:

  ۱۳۹۳/۱۲/۲۸

  شرح خدمات :

  * RAID Hard Disks
  * Server HP ML310G8 Virtualization with VMware ESXi 5.5
  * Creating VM & Configuring ESXi
  * Install & Configure Active Directory 2008R2
  * Creating OU, Group, User, Setting Policy
  * File Server Installation, NTFS Permissions Settings
  * Linksys Access Point Configuration
  * ADSL Modem Configuration
  * Installing Windows Seven 64bit on Clients

 • + -

  شرکت ماد خودرو دیزل

  قرارداد اجرا در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱

  * مرتب سازی بستر کابلی شبکه
  * برقراری ارتباط UP Link سوئیچ ها و تست فلوک Node ها
  * آرایش رک مرکزی
  * مجازی سازی سرور HP DL380 مبتنی بر VMware ESXi v5.5
  * نصب اکتیو دایرکتوری ۲۰۰۸R2 و اعمال پالیسی های کاربردی
  * راه اندازی فایل سرور و تعریف سطوح دسترسی
  * راه اندازی بکاپ‌ سرور
  * برقراری ارتباط دفتر تهران و تعمیرگاه خاوران از طریق MikroTik Router
  * کنترل پهنای باند اینترنت، برقراری ارتباط وایرلس Full Mesh جهت اتصال به اینترنت

 • + -

  شرکت مدیران خودرو MWM

  تامین تجهیزات مورد نیاز شبکه
 • + -

  شرکت رای بین

  قرارداد اجرا در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴

  * مجازی سازی سرور HP ML310G8 مبتنی بر VMWare ESXi 5.5
  * آماده سازی ماشین مجازی جهت راه اندازی نرم افزار مالی همکاران سیستم
  * جرا و پیاده سازی Active Directory 2008R2
  * تنظیم و پیاده سازی فایل سرور
  * مدیریت پهنای باند و اینترنت مصرفی از طریق روتر MikroTik
  * مدیریت و محدودسازی ارتباط دستگاههای ورودی و خروجی USB/CD/Memory/…
  * مدیریت ارتباطات داخل و خارج شبکه با روتر میکروتیک

 • + -

  شرکت آذر قاپو

  قرارداد اجرا و پشتیبانی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵

  * مجازی سازی سرور مبتنی بر Hyper-V
  * نصب و تنظیم سه سرور ماشین مجازی Windows Server 2008R2
  * نصب و اجرای سرور Backup از فایل سرور و MSSQL
  * اجرا و پیاده سازی Active Directory 2008R2
  * تنظیم و پیاده سازی فایل سرور
  * مدیریت پهنای باند و اینترنت مصرفی، مدیریت ارتباطات داخل و خارج شبکه با روتر میکروتیک
  * ارتباط MPLS بین دفاتر تهران و اردبیل از طریق روتر میکروتیکVPN

 • + -

  شرکت عمران سازان مهاب

  * اجرای بستر Passive شبکه
  * آرایش رک
  * نصب Patch Panel
 • + -

  شرکت ملی تدارک

  * اجرای بستر Passive شبکه
  * آرایش رک
  * نصب Patch Panel 
 • + -

  شرکت توان گاز

  * مجازی‌سازی سرور ASUS TS500 مبتنی بر Hyper-V
  * نصب و راه اندازی اکتیودایرکتوری ۲۰۰۸R2
  * نصب و راه اندازی فایروال Microsoft TMG 2010
  * نصب و راه اندازی آنتی ویروس تحت شبکه Symantec Endpoint Manager 11
  * نصب و راه اندازی فایل سرور
  * نصب و راه اندازی بکاپ‌سرور مبتنی بر Symantec Backup Exec
  * محدودیت سرعت و حجم اینترنت کاربران از طریق Bandwidth Splitter
  * انتقال تصویر دوربین مداربسته و انتشار پورتال CRM و ERP در محیط اینترنت

 • + -

  شرکت مهرگان خزر

  قرارداد ارتقاء و پشتیبانی از تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۱
  * ارتقاء سرورهای موجود به HP DL380p
  * مجازی سازی سرور مبتنی بر VMware ESXi 5.1
  * انتقال سرویس اکتیودایرکتوری از سرور قدیمی به جدید
  * نصب و راه اندازی فایل سرور
  * نصب و راه اندازی Microsoft Dynamic CRM و انتقال دیتا سرور قدیمی به جدید
  * نصب و راه اندازی ایمیل سرور مبتنی بر Microsoft Exchange Server 2013
  * کنترل پهنای باند اینترنت و حجم اینترنت از طریق MikroTik RB750G
  * انتفال تصویر دوربین مداربسته
 • + -

  دانشگاه علمی کاربردی واحد ۴

  * نصب و راه اندازی فایروال Microsoft TMG 2010
  * اشتراک اینترنت، محدودیت سرعت و حجم اینرنت از طریق Bandwidth Splitter
 • + -

  آریا کنترل پیشرو

  قرارداد اجرا و پشتیبانی از تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۶
  * ارتقاء سخت افزاری سرورهای موجود
  * نصب و راه اندازی اکتیودایرکتوری ۲۰۰۸R2
  * نصب و راه اندازی فایل سرور
  * نصب و راه اندازی فایروال Microsoft TMG 2010
  * نصب و راه اندازی ایمیل سرور مبتنی بر Microsoft Exchange Server 2013
  * نصب و راه اندازی آنتی ویروس تحت شبکه Symantec Endpoint Manager 11
  * نصب و راه اندازی بکاپ سرور مبتنی بر Symantec Backup Exec 2010
  * ارتباط اینترانت بین دفتر تهران و کارخانه از طریق روتر میکروتیک
  * اشتراک اینترنت و محدود کردن سرعتی و حجمی اینترنت کاربران از طریق روتر میکروتیک
  * انتقال تصویر دوربین مداربسته
 • + -

  شرکت پارسیان داده اترک

  قرارداد اجرا و پشتیبانی از تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۱۰
  * راه اندازی شبکه Workgroup
  * راه اندازی فایل سرور
 • + -

  شرکت طرح و توسعه الکترونیک افق

  * نصب و راه اندازی Active Directory 2008R2
  * مجازی سازی سرور Dell مبتنی بر Hyper-V
  مجازی سازی، اکتیودایرکتوری، فایروال، فکس‌سرور، فایل‌سرور، محدودیت اینترنت کاربران، اتصال از بیرون به شرکت

  Virtualization with Hyper-V, Active Directory 2008, File Server, Fax Server, Backup Server, GFI Endpoint Security, FTP Publishing, VPN Server, Internet Sharing

 • + -

  شرکت طب و فن ایلیا

  قرارداد اجرا و پشتیبانی از تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۸
  نصب و راه اندازی اکتیودایرکتوری ۲۰۰۸R2
  * مجازی سازی سرور مبتنی بر Hyper-V
  * نصب و راه اندازی فایل سرور
  * نصب و راه اندازی بکاپ سرور مبتنی بر Symantec Backup Exec 2010
 • + -

  دانشگاه غیرانتفاعی بصیر آبیک

  قرارداد اجرا در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ و قرارداد پشتیبانی از تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۱
  * خرید سرور HP DL380p
  * مجازی سازی سرور HP DL380p مبتنی بر VMware ESXi 5.1 و مجازی سازی سرور ML110 مبتنی بر Hyper-V
  * نصب و راه اندازی اکتیودایرکتوری ۲۰۰۸R2
  * راه اندازی وب سرور و انتشار پورتال دانشگاه در اینترنت
  * نصب و راه اندازی فایروال Microsoft TMG 2010
  * نصب و راه اندازی آنتی‌ویروس تحت شبکه Kaspersky
  * نصب و راه اندازی بکاپ‌سرور مبتنی بر Symantec Backup Exec 2010
  * تنظیمات سوئیچ Cisco 2960 و Cisco 3750
  * راه اندازی VPN Server جهت اتصال از اینترنت
 • + -

  شرکت البرز خودرو (نمایندگی تعویض خودروهای فرسوده)

  قرارداد اجرا
  * نصب و راه اندازی اکتیودایرکتوری ۲۰۰۸R2
  * مجازی سازی سرور مبتنی بر Hyper-V
  * نصب و راه اندازی فایل سرور
 • + -

  شرکت آریا افق

  قرارداد اجرا
  * نصب و راه اندازی اکتیودایرکتوری ۲۰۰۸R2
  * مجازی سازی سرور مبتنی بر Hyper-V
  * نصب و راه اندازی فایل سرور
 • + -

  شرکت آریاوا

  قرارداد اجرا

  مجازی سازی، اکتیودایرکتوری، فایل سرور، فایروال، آنتی ویروس

  Virtualization with Hyper-V, Active Directory 2008, File Server, VPN Server, TMG Firewall, Kaspersky, Internet Sharing

 • + -

  موسسه موقوفات استان تهران

  قرارداد اجرا

  مجازی سازی، نصب و راه اندازی اکتیودایرکتوری، فایل سرور، فایروال

  Virtualization with Hyper-V, Active Directory 2008, File Server, VPN Server, TMG Firewall

 • + -

  شرکت آریا آلیاژ پارس

  قرارداد اجرا

  مجازی سازی، اکتیودایرکتوری، فایل سرور

  Virtualization with Hyper-V, Active Directory, File Server, VPN Server

 • + -

  شرکت گنجینه دکور

  قرارداد اجرا و پشتیبانی

  مجازی سازی، اکتیودایرکتوری، بکاپ سرور، فکس سرور، فایل سرور

  Virtualization with Hyper-V, Active Directory 2008, File Server, Symantec Backup Exec 2010, VPN Server, WSUS, WDS, Fax Server, Internet Sharing

 • + -

  شرکت توسعه صنعت چینش

  قرارداد اجرا و پشتیبانی

  مجازی سازی، اکتیودایرکتوری، ایمیل سرور، فایروال، فکس سرور

  Virtualization with Hyper-V, Active Directory 2008, File Server, VPN Server, Exchange Server 2010, WSUS, WDS, Fax Server, Bit Defender, Internet Sharing

 • + -

  شرکت ایده‌پردازی و طراحی برگ

  قرارداد اجرا و پشتیبانی

  اکتیودایرکتوری، فایل سرور

  Active Directory 2008, File Server, VPN Server, Fax Server, Internet Sharing

 • + -

  شرکت خدمات پس از فروش پاسارگاد

  قرارداد اجرا

  طراحی و راه‌اندازی شبکه مبتنی بر Active Directory 2003

برخي از مشتريان ما